Belediye Sitesi
  • Bayramlar sevgidir, coşkudur, mutluluktur, paylaşmaktır. sevindirmektir,
  • Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç aylarımız mübarek olsun.
  • Beğendik Belediye Başkanlığı
  • Hoşgeldiniz...
  • Haber Başlık : Sürekli işçilerin kadro statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuru sonuçları
  • Haber Konu : Sürekli işçilerin kadro statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuru sonuçları
  • Haber Tarih : 27.02.2018
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
Beğendik Belediye Başkanlığından ilan olunur. 26.02.2018

20.11.2017 Tarihli ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 24’ üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin;
İlan 35. Maddesi gereği, sürekli işçi kadrosuna geçme başvurusu kabul alt işveren çalışanın isim listesi

(ilana ilişkin itirazların Siirt valiliği itiraz komisyonuna iletilerek değerlendirilmesi teminen 02.03.2018 günü (Cuma) mesai bitimine kadar, elden olarak sunulması gerekmektedir.)

1-507xxxxxx74 Abbas TULİN Başvuru Durumu: Kabul
2-200xxxxxx70 Mehmet Salih AYAZ Başvuru Durumu: Kabul
3-202xxxxxx64 Ahmet TURŞAK Başvuru Durumu: Kabul
4-521xxxxxx10 Bedri TOPKİ Başvuru Durumu: Kabul
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
Hızlı Menü